Mga dating presidente


18-Mar-2020 09:19

Ang pagguho ng paniniwala at tiwala sa pamahalaan—iyan ang tunay na suliranin na dapat nating harapin.

Nagbubunga ito ng pagguho ng tiwala ng mamamayan sa liderato ng bansa; ng pagguho ng tiwala sa sistemang hudisyal; ng pagguho ng kompiyansa sa kakayahan ng mga lingkod-bayan upang mas maging maayos ang búhay ng sambayanan, maging mas ligtas silá, at mas malusog.

Kasama ng paglaban sa katiwalian at krimen – mga pangakong paulit-ulit niyang binanggit sa kampanya – idiniin ni Duterte sa kanyang talumpati ang pagpapabuti ng serbisyo ng pamahalaan at ang pagsisikap na magkaroon ng kapayapaan.

Pangulong Fidel Ramos, sir, salamat po sa tulong ninyo upang maging Pangulo ako; Pangulong Joseph Ejercito Estrada; Pangulo ng Senado Franklin Drillon at mga miyembro ng Senado; Ispiker Feliciano Belmonte at mga miyembro ng Kapulungan ng mga Kinatawan; Punòng Mahistrado Maria Lourdes Sereno at mga Kawaksing Hukom ng Korte Suprema; Kagalang-galang Guiseppe Pinto at mga miyembro ng Diplomatic Corps; mga bagong hirang na miyembro ng Gabinete; mga kapuwa manggagawa sa pamahalaan; mga kababayan.

Dito patungo ang ating gobyerno).”Higit pa kaysa pagkuha ng boto.

Ito ang mga sigaw ko sa pakikipaglaban sa ngalan ng mga táong uhaw na uhaw sa tunay at makabuluhang pagbabago. Kayâ, inaatas ko sa lahat ng mga kalihim ng kagawaran at punò ng ahensiya na bawasan ang mga rekisito at panahon sa pagproseso ng mga aplikasyon, mula sa pagsusumite hanggang pagpapalabas.

Sa labang ito, hinahámon ko ang Kongreso at ang Komisyon sa Karapatang Pantao at ang ibá pa na mayroong kahalintulad na gawain upang pahintulutan kami sa isang uri ng pamamahala na umaalinsunod sa itinatadhana ng batas.Gawin ninyo ito at magtatrabaho táyo nang magkasáma.Huwag ninyong gawin, at maghihiwalay táyo nang mas maaga sa inaasahan.Walang pinunò, gaano man siya kalakas, ang magtatagumpay sa anumang bagay na mahalaga o makabuluhan sa bansa kung wala siyang suporta at kooperasyon ng mga mamamayan na tungkulin niyang pamunuan at sinumpaang paglilingkuran.

Sa mamamayan kumukuha ng lakas ang mga pamahalaang demokratiko at isa na rito ang administrasyong ito.

Hinggil sa gawaing internasyonal at sa komunidad ng mga nasyon, hayaan ninyong ulitin ko na igagálang ng Republika ng Filipinas ang mga kasunduan at internasyonal na obligasyon.Have a favourite TV show and want to talk to other people who are watching it at the same time wherever they are in the world? When the program starts open the TALK app and create a room called Xfactor.… continue reading »


Read more

Its basic strategic makes everyone involved in it and it is a good game.… continue reading »


Read more

Free cum on her pornstar ass, free cum ass hd porn 59 movie.… continue reading »


Read more

That will open a new chat tab where you can have a free private sex chat, trade sex pictures anonymously, etc. … continue reading »


Read more

If you want to see a user in the list just click the cam icon located next to their name and their cam live feed will show up at the top.… continue reading »


Read more

To save the girl animations right click on the gif or for touchscreens press down on the graphic for several seconds. On desktop right click the animation and select save.… continue reading »


Read more